Vervoer

Er wordt door verschillende leden van de vereniging gecarpoold om in de winter naar IJsbaan Twente te komen.

Voor de jeugd tot en met 12 jaar (Pupillen) zet het bestuur een carpoolschema op. Na aanmelding als lid komt de vraag of je hier aan mee wilt doen.

Voor de oudere jeugd (junioren) en volwassenen is er geen centraal carpoolschema. Indien gewenst kan de trainer of het bestuur ondersteuen bij het vinden van een carpoolmaatje.