Vertrouwenscontactpersoon

VCP-Losser

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen?

Mijn naam is Henk Wissink. Als bioloog heb ik vóór mijn pensionering 40 jaar lesgegeven en was ik leerlingenbegeleider. Intussen ben ik zo’n 30 jaar lid van IJsclub Losser, waar ik ’s winters schaats tijdens de maandagavondtraining en af en toe skeeler.
Sinds 2004 ben ik vertrouwenscontactpersoon bij IJsclub Losser.
Ik vind het belangrijk dat elke sportvereniging beschikt over VCP’ers, zodat iedereen zich veilig kan voelen binnen de vereniging en met plezier kan sporten.

Mijn naam is Martin Kalter. Ik ben vertrouwenscontactpersoon van Iphitos sinds 2019.
Net als Corine en Henk ben ik ook VCP’er voor alle verenigingen die onder stichting MAN vallen. Sinds 2013 ben ik lid van de loopgroep van Iphitos en zet ik mij op verschillende terreinen in binnen de vereniging waaronder ook het WOC. Overdag ben ik werkzaam als osteopaat in mijn eigen praktijk in Losser en in Holten.
Het belang van veilige sport is groot en wij als VCP’ers willen voor jou hierin een bijdrage leveren. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen met plezier in veiligheid kan sporten.

Mijn naam is Corine Wijering. Ik ben sinds 2010 vertrouwenscontactpersoon bij IJsclub Losser maar nu ook voor alle verenigingen die onder stichting MAN vallen. Toen ik 13 jaar was ben ik lid geworden van IJsclub Losser. Inmiddels schaats ik niet meer actief binnen de vereniging. In 2019 ben ik gestart met hardlopen bij de loopgroep van Iphitos. In het dagelijks leven werk ik als GZ-psycholoog op het revalidatiecentrum Roessingh.
Ik vind het belangrijk dat iedereen kan sporten in een veilige omgeving. Ik hoop als vertrouwenscontactpersoon hier mijn deel aan bij te dragen.

Wat is een vertrouwenscontactpersoon?

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. Eigenlijk over al het gedrag waardoor jij je niet prettig en veilig voelt bij het sporten. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur). Ze bieden een luisterend oor, geven raad en verwijzen door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging of bond om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij/zij kan je informeren over de procedures en mogelijke vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het Centrum Veilige Sport van NOC*NSF.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De VCP doet niets wat je niet weet en alles gebeurt in goed overleg. Er wordt na afloop altijd een schriftelijk, anoniem rapport gemaakt voor het bestuur. Als het verhaal heel ernstig is, als er sprake is van een misdrijf, of wanneer er gevaar voor jou of anderen ontstaat, moet soms de vertrouwelijkheid doorbroken worden. Dan overleggen we natuurlijk heel goed met jou hoe dat op een veilige manier kan gebeuren. Bij Iphitos, IJsclub Losser en Judo Losser hebben we afgesproken dat de vertrouwenscontactpersonen van de verenigingen zo nodig elkaar raadplegen en ondersteunen.

Vertrouwenscontactpersoon

Bij activiteiten van onze vereniging komen jonge en oudere mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen. Het bestuur voelt zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat. Iedereen die sport bedrijft moet dat kunnen doen in een veilige omgeving.
Er kunnen bewust of onbewust situaties ontstaan waar leden zich ongemakkelijk bij voelen.
Sommige situaties zijn nu eenmaal ook moeilijk bespreekbaar; denk hierbij aan onderwerpen als pesten, discriminatie, seksuele intimidatie of agressie. Wanneer je te maken krijgt met een van deze omstandigheden is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan vele emoties en vragen oproepen, ook als je niet zelf het slachtoffer bent. Blijf er dan niet mee rondlopen. Signaleer het en praat er over met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het openbaar maken kan herhaling of verergeren van de situatie voorkomen. Er over praten kan moeilijk zijn en om die reden hebben de verenigingen vertrouwenscontactpersonen aangesteld.

Hoe leg je contact met een vertrouwenscontactpersoon

Je kunt ons bereiken door een mail te sturen of door ons te bellen of appen. In alle gevallen zullen we zo snel mogelijk reageren. Alle vertrouwenscontactpersonen hebben recent een cursus gevolgd bij de NOC-NSF.