Kleding

Ijsclub

Zoals bekend heeft ook de IJsclub Losser de beschikking over eigen clubkleding. Deze zijn voorzien van enkele sponsornamen van bedrijven welke onze vereniging een warm hart toedragen. Het is daarom door het bestuur voorgeschreven, en tegelijk ook een morele plicht richting sponsoren, dat de leden deze kleding dragen tijdens de trainingen en wedstrijden waaraan door de leden wordt meegedaan namens de IJsclub Losser.

Contact

Johnny uit het Broek: kledingcommissie@ijsclublosser.nl

Aanschaf kleding

De kleding kan worden aangeschaft bij de kledingcommissie van de club tegen de aanschafprijs, exclusief BTW. Juist om het belang te onderstrepen van het gebruik van clubkleding is het bestuur van mening dat er ook vanuit de club een bijdrage dient te worden gedaan. Vandaar dat de 21% BTW voor rekening komt van de IJsclub.

De kledingcommissie zorgt er voor dat er minimaal 2 keer per jaar gelegenheid is tot bestelling van (aanvullende)clubkleding. Daartoe wordt in het voorjaar en het najaar aan alle leden een bestelformulier gezonden. Er is een geringe voorraad aanwezig bij de kledingcommissie maar daarmee kan niet in alle gevallen direct aan de wensen worden voldaan.

Kleding jeugdleden

Voor de jeugdleden is nog een andere regeling van toepassing. Omdat ze in de groei zijn en, gedurende de looptijd van het contract met de kledingsponsoren, nog wel eens van kledingmaat kunnen veranderen, bestaat er voor hen de mogelijkheid de tot het kledingpakket behorende kleding te leasen tegen een vastgesteld jaarbedrag. De kosten hiervan bedragen op dit moment € 60 per jaar voor het gehele pakket, ongeacht of voor het volledige pakket of een deel daarvan wordt gekozen.

Het kledingpakket voor de jeugd bestaat uit 7 onderdelen, te weten:
1. Een trainings T-shirt korte mouw
2. Een skeelerpak
3. Een wielershirt korte mouw
4. Een schaatsjack lange mouw Elite; ook te gebruiken op de fiets
5. Een schaats marathonpak thermo
6. Een schaats wedstrijdpak, met capuchon
7. Een ritsbroek/overbroek.

Er bestaan duurdere marathon- en wedstrijdpakken (zie regelmatig gestuurd bestelformulier), maar als daarvoor wordt gekozen zijn deze kosten voor eigen rekening. Ook de wielerbroeken (kort en/of lang) zitten uit hygiëneoverwegingen niet in het kledingpakket. Deze zijn uiteraard tegen bovengenoemde kosten wel beschikbaar.

Deelnemen aan het kledingpakket kent een aantal regels/voorwaarden, te weten:

  • De te ontvangen kleding blijft eigendom van de vereniging en de te betalen jaarlijkse vergoeding wordt door de ledenadministrateur via automatische incasso in rekening gebracht;
  • De leasekleding is in goede staat maar kan gebruikt zijn;
  • Als het jeugdlid uit de ontvangen kleding groeit kan deze kosteloos worden vervangen tegen inlevering van het oude kledingstuk;
  • De kleding dient volgens wasvoorschrift gewassen te worden;
  • In geval van verlies of onherstelbare schade dient de vereniging/kledingcommissie zo snel mogelijk op de hoogte te worden gebracht. Vervolgens zal zo spoedig mogelijk voor vervanging worden gezorgd, al dan niet tegen betaling (afhankelijk van de schuldvraag en ter beoordeling aan het bestuur);
  • Het is niet toegestaan logo’s of sponsoruitingen toe te voegen aan de clubkleding;
  • In geval van opzegging van het lidmaatschap dient alle beschikbaar gestelde kleding uiterlijk op de laatste dag van het lidmaatschap bij de kledingcommissie te worden ingeleverd;
  • In geval van onduidelijkheid over bovenstaande regels/voorwaarden beslist het bestuur;
    Met het in ontvangst nemen van de leasekleding verklaart het lid zich akkoord met bovenstaande regels/voorwaarden.