Bestuur

Ijsclub

Ons dagelijks bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in voorkomende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.

Daarnaast wordt het dagelijks bestuur ondersteund door een trainingscoördinator, een jeugdcoördinator, een skeeler coördinator en een bestuurslid van MAN

Voorzitter Johan Roetenberg 0620678840 voorzitter@ijsclublosser.nl
Penningmeester Hermen Rutgers 0654692651 penningmeester@ijsclublosser.nl
Secretaris Herma Dijkema 0610132769 secretariaat@ijsclublosser.nl
Trainingscoördinator Herbert Driesen 0653691406 trainingscoordinator@ijsclublosser.nl
Jeugdcoördinator Joucke Roetenberg 0627239899 jeugdcoordinator@ijsclublosser.nl
Skeelercoördinator Johan Roetenberg 0640984619 skeeleren@ijsclublosser.nl
Bestuurslid MAN Johnny uit het Broek 0615959418 kledingcoordinator@ijsclublosser.nl

Wel belangrijk maar geen lid van het bestuur:

Ledenadministratie Gerard Kortman 0535386720 ledenadministratie@ijsclublosser.nl
Webmaster Jip Spel webmaster@ijsclublosser.nl

 Vertrouwens contactpersonen: zie pagina vertrouwenscontactpersoon