Commissies

Ontspanningscommissie

De ontspanningscommissie organiseert activiteiten die in samenspraak met het bestuur door het jaar heen plaatsvinden.
De ontspanningscommissie stelt een jaarlijkse activiteitenagenda op.

Mail: ontspanningscommissie@ijsclublosser.nl

Kledingcommissie

Clubkleding kan worden aangeschaft of geleased (voor de jeugd) bij de kledingcommissie. De kledingcommissie zorgt er voor dat er minimaal 2 keer per jaar gelegenheid is tot bestelling van (aanvullende)clubkleding. Daartoe wordt in het voorjaar en het najaar aan alle leden een bestelformulier gezonden. Er is een geringe voorraad aanwezig bij de kledingcommissie maar daarmee kan niet in alle gevallen direct aan de wensen worden voldaan.

Mail: kledingcommissie@ijsclublosser.nl

Baancommissie

De baancommissie is verantwoordelijk voor de ijsbaan tijdens natuurijs, dus wanneer de skeelerbaan onder water wordt gezet en bevriest totdat het water weer van de baan wordt gehaald. Activiteiten zoals plaatsen van hekken, baanonderhoud, kaartverkoop, koek en zopie. Van de verschillende onderdelen is een draaiboek gemaakt.

Mail: ijsmeesters@ijsclublosser.nl