Uitlotingslijst obligatielening januari 2022

Op 17 januari 2022 is de vierde uitloting verricht inzake de door Stichting MAN
uitgegeven obligatie lening.

Voorafgaand aan de bestuursvergadering van MAN is door Wim Delmte en Frans Wijlens,
beide leden van a.v. Iphitos, de trekking verricht.
Uit de grote schaal met nog 17 resterende nummers, werd het nummer 18 getrokken.
Een fraaie foto hiervan is bijgevoegd.

Dit houdt in dat alle eigenaren van een obligatie met een nummer eindigend op 18, 38,
58, 78, 98, 118 etc. recht hebben op teruggave van het aankoopbedrag ad € 50,-
Hieronder is de gehele lotingslijst vermeld.

De eigenaren van deze obligatie worden ook allemaal persoonlijk, per mail,
hierover geïnformeerd.
De obligatie moet ingeleverd worden bij de penningmeester van Stichting MAN,
M.H.G. Hesselink, Hogeweg 139, 7582 CC Losser.

Conform het reglement vervalt na 31-12-2022 het recht op restitutie van het
aankoopbedrag van ondervermelde obligaties.

In januari 2023 vindt er wederom een uitloting plaats en zitten in de schaal
de nummers 1 t/m 20 met uitzondering van de nummers 4, 6, 18 en 19.
Deze trekking zal dan worden verricht door twee leden van IJsclub Losser.

De laatste uitloting vindt plaats in januari 2038.

Obligatie nummers:

18 318 618
38 338 638
58 358 658
78 378 678
98 398 698
118 418 718
138 438 738
158 458 758
178 478 778
198 498 798
218 518 818
238 538 838
258 558 858
278 578 878
298 598 898

Namens het bestuur van Stichting MAN
Marcel Hesselink
penningmeester