Dagelijks bestuur
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur, dat belast is met de dagelijkse leiding en dat in voorkomende gevallen namens het gehele bestuur kan optreden. De onder deze omstandigheden genomen besluiten moeten op de eerstvolgende bestuursvergadering worden bekrachtigd.
Daarnaast wordt het dagelijks bestuur ondersteund door een trainingscoördinator, een jeugdcoördinator, een skeeler coördinator en een bestuurslid van MAN

VoorzitterBas Scheffers0620678840voorzitter @ ijsclublosser.nl
PenningmeesterHermen Rutgers0654692651penningmeester @ ijsclublosser.nl
SecretarisHerma Dijkema0610132769secretariaat @ ijsclublosser.nl
TrainingscoördinatorHerbert Driesen0653691406trainingscoordinator @ ijsclublosser.nl
JeugdcoördinatorJoucke Roetenberg0627239899jeugdcoordinator @ ijsclublosser.nl
SkeelercoördinatorJohan Roetenberg0640984619skeeleren @ ijsclublosser.nl
Bestuurslid MANJohnny uit het Broek0615959418kledingcoordinator @ ijsclublosser.nl

Wel belangrijk maar geen lid van het bestuur:

LedenadministratieGerard Kortman0535386720ledenadministratie @ ijsclublosser.nl
WebmasterHerbert Driesen0653691406webmaster @ ijsclublosser.nl
VertrouwenspersonenCorinne Snippert0629046093vertrouwensvrouw @ ijsclublosser.nl
Henk Wissink0535381010vertrouwensman @ ijsclublosser.nl

De ontspanningscommissie organiseert activiteiten die in samenspraak met het bestuur door het jaar heen plaatsvinden. De ontspanningscommissie stelt een jaarlijkse activiteitenagenda op.

Vragen hierover: mail ontspanningscommissie @ ijsclublosser.nl

De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de voorraad kleding en het bestellen hiervan. Voor de jeugd tot 18 jaar bestaat er een leaseplan:

Leasen

  • De kleding blijft eigendom van de vereniging, bij het betalen van de jaarlijks huur prijs zal de kleding worden verstrekt.
  • Bij verlies of onherstelbare beschadiging van de kleding stelt het lid de vereniging zo snel mogelijk op de hoogte.
  • Ingeval de oorzaak bij het lid ligt (dit ter beoordeling van het bestuur) zal het lid een vergoeding moeten betalen en zo snel mogelijk een vervangend kledingstuk ontvangen

Voor een kledingstuk in bruikleen gelden de volgende bepalingen.

  • Een uit geleased kledingstuk moet in goede staat, maar hoeft niet nieuw te zijn.
  • Als de lease uit het kleding groeit zal deze kosteloos kunnen worden vervangen tegen inlevering van het oude kleding stuk.
  • De kleding moet volgens het wasvoorschrift gewassen worden.
  • Het is niet toegestaan logo’s of sponsoruitingen toe te voegen aan de clubkleding.
  • Bij opzegging van het lidmaatschap moet de geleased kleding meteen weer ingeleverd worden.

Aanvullende bepalingen:

  • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in alle gevallen waarin onduidelijkheid bestaat omtrent de uitvoering van dit reglement, beslist het bestuur.
  • Met in ontvangst name van de kleding verklaart het lid zich akkoord met de vermelde voorwaarden.

Voor vragen hierover: mail kledingcommissie @ ijsclublosser.nl

De baancommissie is verantwoordelijk voor de ijsbaan tijdens natuurijs, dus wanneer de skeelerbaan onder water wordt gezet en bevriest totdat het water weer van de baan wordt gehaald. Activiteiten zoals plaatsen van hekken, baanonderhoud, kaartverkoop, koek en zopie. Van de verschillende onderdelen is een draaiboek gemaakt.

Voor vragen hierover: mail ijsmeesters @ ijsclublosser.nl