Vertrouwenspersoon (M/V)

Inleiding
Bij activiteiten van onze verenigingen komen jonge en oudere mensen voor hun plezier en met sportieve doelstellingen bijeen. De besturen voelen zich verantwoordelijk voor het realiseren van een prettig en veilig sportklimaat. Toch kunnen er situaties ontstaan, waarin er sprake is van ongewenst gedrag.

Plegers en slachtoffers
Ongewenst gedrag en seksuele intimidatie komt voor in alle takken van sport. Het kan vrouwen, mannen en kinderen overkomen. Vrouwen en kinderen lopen het meeste risico. Plegers kunnen medesporters, trainers of andere begeleiders zijn. Ook hierbij gaat het zowel om mannen als vrouwen.

Wat is ongewenst gedrag?
Het slachtoffer bepaalt of iets ongewenst is (niet de dader). Het kan zich in zeer uiteenlopende vormen voordoen:

  • machtsmisbruik
  • verbale agressie (grove taal)
  • fysiek (lichamelijk) geweld
  • pesten
  • ongewenste intimiteiten


Wat zijn ongewenste intimiteiten?
Er bestaan vele uitingsvormen en ook hier bepaalt niet de pleger, maar het slachtoffer of het ongewenst is.  Het uit zich in gedrag dat in strijd is met de sociaal-ethische moraal. Voorbeelden zijn:

  • ingaan op avances of gedrag met liefdesverschijnselen
  • ongewenste/onnodige aanraking
  • het verbaal scheppen van een seksueel/erotische sfeer
  • zich tegen een ander aandrukken of sterkere vormen van aanranding


Signaleren en praten
Iedereen die sport bedrijft moet dat kunnen doen in een veilige omgeving. Wanneer je te maken krijgt met bovenstaande omstandigheden is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan vele emoties en vragen oproepen, ook als je niet zelf het slachtoffer bent. Blijf er dan niet mee rondlopen. Signaleer het en praat er over met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het openbaar maken kan herhaling of verergeren van de situatie voorkomen. Er over praten kan moeilijk zijn en om die reden hebben Iphitos en IJCL vertrouwenspersonen aangesteld.


Wat doet een vertrouwenspersoon ( -man / -vrouw)?
Hij (m/v) luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar de mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Hij doet niets wat je niet weet en alles gebeurt in goed overleg.
Hij kan je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook. Hij verstrekt voorlichting over ongewenst gedrag. Hij zorgt voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag en zoekt naar een informele oplossing en staat de klager terzijde bij het indienen van een formele klacht. Hij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, beklaagde of ander betrokkenen te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van zijn taken noodzakelijk is. Hij is bevoegd, om voor de uitoefening van zijn werkzaamheden, advies in te winnen bij deskundigen. Bij Iphitos en IJCL hebben we afgesproken dat de vertrouwenspersonen van beide verenigingen zo nodig elkaar raadplegen en ondersteunen.


Protocol
Door het NSF is een protocol voor een Vertrouwens Contact Persoon (VCP) opgesteld.
Zie hiervoor de website van het NOC NSF


Hoe leg je contact met een vertrouwens persoon?
Hieronder vind je de gegevens van de vertrouwenspersonen.
Je kunt kiezen uit een vertrouwensman of een vertrouwensvrouw. Het is mogelijk om telefonisch contact op te nemen of een mailtje te sturen. Op de site van de vereniging vind je een link naar een emailadres om deze personen te bereiken.


Vertrouwenspersonen IJCL:

Corine Snippert
Tel: 0629046093
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Henk Wissink
Tel: 053 5381010
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.