Taken van de Jeugdcoördinator

Schaatsers begeleiden

 • Nieuwe jeugdleden introduceren en hen wegwijs maken binnen de vereniging.
 • Als aanspreekpunt dienen voor ouders en jeugdleden voor zaken die geen betrekking hebben op de trainingen.
 • Informeren van schaatsers over activiteiten.
 • Samen met de trainer stellen van normen en waarden.
 • Begeleiden bij het verwerven/huren van schaatsen.


Trainers assisteren

 • Zorg dragen voor materialen i.s.m. de trainer(s).
 • Onderhouden van contacten met de ouders.
 • Bemiddelen bij fricties tussen trainer en jeugdlid of trainer en ouders jeugdlid.
 • Overleg tussen trainerscoördinator en jeugdtrainers.
 • Opstellen en bijhouden van functieprofiel jeugdtrainer.


Vereniging

 • Behartigen van de verenigingsbelangen.
 • Onderhouden van contacten met ouders.
 • Ondersteunen bij en het uitvoeren en voorbereiden van activiteiten.
 • Rapporteren aan het bestuur.
 • Vertegenwoordiger van de jeugd naar buiten toe. (schoolschaatsen, publiciteit, internet).

 

Contact opnemen

Kijk bij contactpersonen voor de contactgegevens van de jeugdcoördinator.